Първото задължение на университета е да научи на мъдрост,
а не на професия; на характер, а не на техники.

Сър Уинстън Чърчил


The first duty of a university is to teach wisdom, not a trade;
character, not technicalities.


Sir Winston Churchill