История

В сегашния си вид катедра „Правни и Хуманитарни Науки” е създадена през 2009 г. като първично звено на Стопанския факултет на Технически университет – София, а първият й ръководител е доц.  д-р Димитър Ченешев.

Тя възниква на основата на катедрите Хуманитарни науки и дизайн (1997 – 2009 г.) и Хуманитарни науки” (1993 – 1996 г.), чиито ръководители през различните години са:

доц. д-р инж. П. Ганчев,

проф. д-р Г. Георгиев,

доц. д-р Ал. Ников 

доц. д-р. инж. М. Денчев