За катедрата

   Катедрата участва в осъществяването на мисията на Университета

 с подготовката на специалисти с широка правна и хуманитарна култура, притежаващи задълбочени познания за принципите и механизмите, по които се развива модерното демократично общество - достойни граждани на Република България и Европейския съюз, утвърждаващи престижа на:

           инженерната 

           мениджърската професия .