Академична дейност

Научно-изследователски направления:

Правни науки, Бизнес и професионална етика,
Философия, Глобалистика,
Естетика,  Поведенчески науки,
Социология, Политология
Социална и културна антропология, Международни отношения.

 

Членовете на колегиума са специализирани във водещи университети и центрове по хуманитарни дисциплини в страната и чужбина. Основните им публикации са в областите на:

 

Философия на културата Политическа философия
Патентно право,  Фирмена култура,
Административно право,  Организационно поведение,
Трудово право,    Публична и маркетингова комуникация,
Бизнес етика,  Интер-културни комуникации,
Съвременни социални теории,
 и др.